1.   Napędy ręczne
a.    Uchylny zwijacz paska/ linki
b.    Korbowy zwijacz paska/ linki
c.    Podtynkowy zwijacz paska
d.    Korbowy napęd DUAL/ EKO
e.    Napęd sprężynowy

2.   Napędy elektryczne
a.    Siłowniki Solimpex
b.    Siłowniki Somfy
c.    Siłowniki Selve

3.   Sterowania
a.    Piloty
b.    Piloty naścienne
c.    Przełączniki

4.   Dodatki
a.    Zamek baskwilowy
b.    Automat ryglujący
c.    Zasuwki